Volleyballregler

Du kan få gult kort her også, gitt!

Du kan få gult kort her også, gitt!

Volleyball er en sport spilt av to lag på en bane delt opp av ett nett. Det er forskjellige variasjoner tilgjengelig for å kunne tilrettelegge for flest mulig. Målet er å sende ballen over nettet og lande den på motstanderens banehalvdel, og unngå at den lander på egen banehalvdel. Hvert lag kan berøre ballen 3 ganger (i tillegg til blokkering) før den må returneres over nettet.

Spillet starter med en serve som slås direkte over nettet og over til motstanderlaget. Spillet pågår helt til ballen lander på en av banehalvdelene, spilles ut, eller når et av lagene ikke klarer å returnere ballen. Laget som ikke gjør en feil får da et poeng tildelt og kan fortsette å serve, eller vinner serven om de ikke hadde den fra før av. Vinnes serven roterer laget en posisjon med klokken.

Volleyballbane

En volleyballbane sin dimensjon er 18 meter lang og 9 meter bred, delt opp i to 9 x 9 meter banehalvdeler. Nettet skal være 2.43 meter høyt for menn og 2.24 meter for kvinner. Høyden for veteraner og juniorer vil variere.

For en offisiell bane skal det også være 7 meters klaring til taket, mens 8 meter er anbefalt. En linje 3 meter fra nettet, lagt parallelt, deler banen inn i en angrepssone og forsvarssone. Linjen kan igjen deles opp i 3 områder som starter fra posisjon 1. Det er posisjonen for den som skal ta serven.

Området rundt den oppmerkede banen er kalt en frisone, og skal være minst 3 meter bred. Spillere kan bevege seg rundt i frisonen når serven tas og mens spillet er i gang.

Ballen

Reglene fra det internasjonale volleyballforbundet krevet at ballen som brukes i offisielle spill er laget av enten syntetisk eller ekte lær. Den må ha en størrelse mellom 65-67 cm og en vekt på rundt 260 til 280 gram.

Poengberegning

En volleyballkamp er delt inn i individuelle sett og det er vanligvis fem sett totalt det spilles. Når et lag har vunnet tre sett har de vunnet kampen. Et sett er til 25 poeng, men man må vinne med to poeng. Det er ingen begrensninger på maksimalt antall poeng, så stillingen kan eksempelvis bli 34-36.

Før 1999 var det kun laget som hadde serven som kunne få poeng. Det ble endret for å gjøre sporten mer tilskuervennlig og mer forutsigbar. Hver ballveksling er altså nå poenggivende.

Libero

I 1998 ble en liberospiller introdusert internasjonalt. En liberospiller spesialiserer seg på defensivt spill og må bruke en egen trøye som skiller seg fra resten av laget. Spiller man libero kan man ikke blokkere eller angripe ballen når den er over nettets høyde. Det er ingen begrensninger på hvor ofte en slik spiller kan byttes ut og inn, men det er bare personen som blir byttet som kan komme tilbake på banen. Med visse unntak i enkelte aldersgrupper og forbund har en slik forsvarsspiller ikke lov til å serve.

Det kan kun være en liberospiller fra hvert lag på banen, men etter hvert sett kan rollen gis til en annen spiller.

Andre nye regler

I 2000 ble det innført en nye regel som tillater at serven kan treffe nettet, så lenge den lander på motstanders banehalvdel. Det er nå også lov å serve fra hele bakre linje, så lenge man holder seg innenfor de teoretiske strekte sidelinjene.