Volleyballslag

I volleyball er det flere forskjellige slag og bevegelser som er regnet som en standard del av spillet. Vi skal ta en gjennomgang på hva de er og hvordan de blir utført.

Serve

Volleyball serveEn spiller må stå bak den bakre linjen når en serve skal tas. Målet med en serve er å få ballen over på motstanders banehalvdel, og helst bruke presisjon og hurtighet for å gjøre det mest mulig vanskelig for mottageren å returnere ballen. Å serve en “ace” betyr at ballen lander direkte på motstanders gulv, eller at motstanderen ikke klarer å returnere ballen.

Det er i hovedsak to typer server som blir brukt. Det er en underhåndsserve og overhåndsserve.

Underhåndsserve

En serve hvor spilleren slår ballen i hoftehøyde i stedet for å kaste ballen opp og slå den over hodet. Det er den mest grunnleggende og enkleste måten å serve på. Underhåndsserven er regnet som relativ enkel å ta imot, og er derfor sjeldent brukt på høyere nivå. Men for nybegynnere er det naturlig å starte med den.

Overhåndsserve

I denne mer avanserte formen for en serve, kaster spilleren ballen opp i luften og slår den når den kommer tilbake i hodehøye. Vanlige variasjoner av en overhåndsserve er å slå den med toppsinn slik at ballen dropper raskere på motstanderens side. Profesjonelle utøvere vil ofte hoppe opp og treffe ballen på et høyere punkt, for dermed kunne produsere mer hastighet og akselerasjon.

Baggerslag/mottak

Dette slaget er vanligvis brukt til å ta imot motstanders serve eller angrep. Ofte vil man forsøke og ikke bare redde ballen fra å treffe gulvet, men også sende den på en god måte til en medspiller som kan sette opp et angrep. Et baggerslag gjør man ved å folde hendene sammen og bruke underarmene til å slå ballen videre på en kontrollert måte.

Fingerslag

Dette er normalt det andre slaget man prøver å få til for å sette opp et angrep etter det første mottaket/baggerslaget. Med et slikt slag forsøker man å sende ballen rolig og kontrollert opp i luften nær nettet. På den måten kan man sette opp et aggressivt nedslag mot motstanders banehalvdel på neste slag.

For å utføre et fingerslag må du posisjonere deg under ballen, strekke armene over hodet og plassere hendene som om du skal gripe ballen. Når ballen kommer ned i hodehøyde bøyes armene og knærne, og ballen slås kontrollert vekk. Et fingerslag som er godt utført skal være en myk bevegelse som ideelt sett er helt lydløs.

Angrep/smash

En typisk smash- og blokksituasjon.

En typisk smash- og blokksituasjon.

Et angrep eller smash er som regel det tredje og siste slaget i en sekvens før ballen spilles over på motstanders banehalvdel. Målet er å utføre et hardt slag som enten treffer direkte på gulvet til det motsatte laget, eller treffe en motspiller som ikke klarer å returnere slaget.

Det er vanligvis et fingerslag som legger til rette for en smash. En medspiller vil så ta fart, satse og hoppe opp i luften for å treffe ballen når den er på sitt høyeste punkt. Armen er fullt utstrakt når det gjøres kontakt med ballen og man bruker hele kroppen i en nedadgående bevegelse for å få et mest mulig kraftig slag.

Blokk

Blokkering blir brukt for å stoppe en smash. Man prøver å forutse hvor angrepet kommer og hopper opp nært nettet for å kunne hindre og stoppe et innkommende slag.

Fisking

Fisking er et slag som blir brukt for å hente opp en ball som er på vei til å treffe gulvet, ofte etter en smash som har gått forbi blokkeringen. Man slenger hele kroppen fram mot punktet ballen vil treffe bakken og forsøker å slå ballen med en utstrakt håndflate.